BOBICO D.O.O

Registracija & Dokumentacija

Bobico registracija i dokumentacija:


Firma od poverenja

Sertifikat "Firma od poverenja" (SER)

Sertifikat "Firma od poverenja" (EN)

PDV evidencija

Sertifikat "PDV potvrda" (SER)