BOBICO D.O.O

Pločasti materijali

Građevinska oplata

NAZIV
DIMENZIJE
GRAĐEVINSKA OPLATA
1222 x 2440 x 20 mm
1222 x 2440 x 18 mm
1222 x 2440 x 15 mm
1222 x 2440 x 12 mm
1222 x 2440 x 10 mm

ŠPER PLOČE

 

ŠPER PLOČE - BUKVA

 

OSB PLOČE

 

SISTEMSKE PLOČE